Logo

 

 

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Türk İslam Düşüncesi Tarihi
Referans No: 600

Açıklama:

EDİTÖR            : ÖMER BOZKURT

SAYFA              : 583

EBADI               : 16X24 CM

ISBN                 : 978-605-4239-45-0

BASKI TARİHİ : Haziran 2014

FİYATI               : 40 TL

 

Bu eserde Türk İslâm Düşüncesi, bir zaman dilimi ve bazı şahsiyetlerle sınırlandırılmıştır. Zaman dilimi, Türklerin İslâm’ı kabulüyle 18. yüzyılın sonuna kadarki dönemi içerir. Ele alınan şahsiyetler ise felsefî-düşünsel-dinsel yönleri ağır basan düşünürler ve filozoflardır. Eser bu yönleriyle Türk İslâm Düşüncesi Tarihi ile ilgili bir örneklem denemesinde bulunmaktadır.

Bu çalışmada ele alınan konular, düşünürler ve onların görüşleri dört ana bölüm altında sunulmuştur.

Birinci Bölüm, “Türk İslâm Düşüncesi Tarihine Giriş” başlığını taşımakta olup, Türk İslâm Düşüncesinin çerçevesinin, tarihsel arkaplanının, dil edebiyat ve kültürü ile İslâm öncesi Türk Düşüncesine bakışın incelendiği ana bölümdür. Bu bölüm, Türk İslâm düşüncesinin önemli simalarının anlaşılmasına yönelik bir hazırlık özelliği taşımaktadır.

İkinci bölüm “Türkistan’da Türk Düşüncesi” başlığını taşımakta olup Türkistan denen coğrafyada öne çıkmış şahsiyetlerin tarihsel sıralamaya göre incelendiği bölümdür.

Üçüncü bölüm “Osmanlı Öncesi Anadolu’da Düşünce” adını taşımakta ve genel olarak Osmanlı öncesinde Anadolu’da boy göstermiş çok önemli düşünürlere dikkat çekmektedir.

Dördüncü bölüm ise “Osmanlı’da Düşünce” başlığını taşımakta olup Osmanlı devletinde 18. yüzyıl alt sınır kabul edilerek öne çıkan simaları ele alan bölümdür. Bu bölümde tasavvuf felsefesinden mantığa kadar farklı alanlarda belirginleşmiş düşünürler, okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

 

I. BÖLÜM: TÜRK İSLÂM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ

Türk İslâm Düşüncesi Tarihine Giriş / Ömer Bozkurt

Türk İslâm Düşüncesinin Tarihsel Arkaplanı / Eyüp Öztürk

Türk İslâm Coğrafyasında Dil, Edebiyat ve Kültür / Abdulselam Arvas

İslâm Öncesi Türk Düşüncesine Bakış / İsmail Taş

 

II. BÖLÜM: TÜRKİSTAN’DA TÜRK DÜŞÜNCESİ

Mâturîdî / Sönmez Kutlu

Fârâbî  / Şenol Korkut

Yusuf Has Hâcib / İsmail Taş

Edip Ahmet Yüknekî / Ebubekir Sıddık Şahin

Kaşgarlı Mahmud / Ebubekir Sıddık Şahin

Ahmet Yesevî / Kadir Özköse

Ali Şîr Nevâî / Bilal Çakıcı

 

III. BÖLÜM: OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU’DA DÜŞÜNCE

Esîrüddin Ebherî  / Hüseyin Sarıoğlu

Ahi Evran / Kazım Arıcan

Hacı Bektaş-ı Velî / Bayram Ali Çetinkaya

Mevlânâ / Sezai Küçük

Sadreddin Konevî / Murat Demirkol

Yunus Emre / Birgül Bozkurt

 

IV. BÖLÜM: OSMANLI’DA DÜŞÜNCE

Dâvûd el-Kayserî / Mehmet Bayrakdar

Molla Fenârî / Ali Çetin

Şeyh Bedreddin / Ali Kozan

Hacı Bayram-ı Velî / Cevdet Kılıç

Hocazâde Muslihiddin Mustafa / Ömer Faruk Erdoğan

Molla Lütfî / İbrahim Maraş

Kemal Paşazâde / Şamil Öçal

Taşköprülüzâde / Hacer Şahinalp

Kınalızâde Ali Çelebi / Ayşe Sıdıka Oktay

Yanyalı Es‘ad Efendi / Kazım Sarıkavak

Akkirmanî / Hatice Toksöz

Erzurumlu İbrahim Hakkı / Hayrani Altıntaş

İsmail Gelenbevî / Ahmet Akgüç


Resimler


Her Hakkı Saklıdır. © divankitap.com.tr 2018

Yazılım ve Tasarım : AnkaraBT
Online 1
Bugün 42
Toplam 101906